IC bilingue – Dvojezična šola » Segreteria / TAJNIŠTVO

Le scuole
ŠOLE

Atelier creativo

Sentieri

Area Docenti


Materiale per Docenti

Multimedia

Area Genitori

Segreteria / TAJNIŠTVO

Državna večstopenjska šola s slovensko-italijanskim dvojezičnim poukom Špeter “Pavel Petričič” / Istituto comprensivo statale con insegnamento bilingue sloveno-italiano “Paolo Petricig”

Državna večstopenjska šola s slovensko-italijanskim dvojezičnim poukom v Špetru obsega vrtec, osnovno šolo s celodnevnim poukom ter nižjo srednjo šolo v Špetru. Učenci prihajajo iz vseh občin Nadiških dolin in pa s čedajskega območja.

L’Istituto comprensivo statale con insegnamento bilingue sloveno-italiano di San Pietro al Natisone è composto da scuola dell’infanzia, Scuola primaria a tempo pieno e Scuola secondaria di 1° grado. Gli alunni provengono da tutti i comuni delle Valli del Natisone e dal cividalese.

Naslov / Indirizzo
Viale Azzida 9
Tel. 0432-717208
e-mail UDIC834007@istruzione.it, UDIC834007@pec.istruzione.it,  scuola.bilingue@libero.it

Urnik Za Javnost / Orario di apertura al pubblico
Ob Ponedeljek do Petek: 8.00-8.30 in 12.30-13.30
Četrtek: 15.30-16.30

Dal lunedì al venerdì: 8.00-8.30 e 12.30-13.30
Giovedì: 15.30-16.30

Organik / Organico

Poverjena ravnateljica / Dirigente Scolastico reggente dott.ssa Sonja Klanjšček
Curriculum Vitae

8 vzgojiteljic v vrtcu + veroučitelj
16 razrednih učiteljev v osnovni šoli + specialist za angleščino, veroučitelj, podporni učitelj
12 učiteljev na nižji srednji šoli + veroučitelj
vodja uprave
2 pomožni upravni osebi (1 part-time)
7 šolskih sodelavcev (2 part-time)

8 docenti per la scuola dell’infanzia + docente di religione
16 docenti per la scuola primaria + specialista di lingua inglese, docente di religione, insegnante di sostegno
12 docenti per la scuola secondaria di 1° grado + docente di religione
direttore dei servizi generali e amministrativi
2 assistenti amministrativi (1 part-time)
10 collaboratori scolastici (5 part-time)

Vključene šole / Plessi scolastici dipendenti

Vrtec
Vrtec Sovodnje
Osnovna šola
Nižja srednja šola

Scuola dell’infanzia
Scuola dell’infanzia Savogna
Scuola primaria
Scuola secondaria di 1° grado

Starši ucencev – Kaj dobile v tajništu / Genitori alunni – Cosa si può chiedere all’ufficio:

Potrdila o rednem obiskovanju pouka za učence
Prošnje za vpis v osnovno šolo in vrtec
Izdajo dovoljenja za prepis učencev
Informacije v zvezi z dopolnilnim zavarovanjem

Rilascio certificati di frequenza alunni
Domande di iscrizioni alla scuola primaria e dell’infanzia
Rilascio di nulla-osta per trasferimento alunni
Notizie inerenti l’assicurazione integrativa